Wij registreren uw domeinnaam en hosten uw website!

Disclaimer

Algemeen

FOXXL Hosting (Kamer van Koophandel 82388776), hierna te noemen FOXXL Hosting, verleent u hierbij toegang tot foxxl.hosting (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. FOXXL Hosting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

FOXXL Hosting spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FOXXL Hosting.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FOXXL Hosting. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FOXXL Hosting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.