Wij registreren uw domeinnaam en hosten uw website!

FAQ: Webhosting

Script op gezette tijden aanroepen (cronjob)Als u een ASP.NET script (classic ASP of andere URL) automatisch elke dag op een bepaald tijdstip wil laten draaien dan kan dat via Plesk op de volgende manier worden ingesteld.

1) Upload onderstaand VBS script naar je website bijvoorbeeld naar /httpdocs/tasks/scheduled.vbs en pas de URL die aangeroepen dient je worden aan

Call RunIt()
Sub RunIt()
        'Let the script to finish on an error.

        On Error Resume Next
        Dim RequestObj
        Dim URL
        Set RequestObj = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
        'Request URL...

        URL = http://www.uwFoxxldomeinnaam.nl/tasks/script.aspx
        'Open request and pass the URL

        RequestObj.open "POST", URL , false
        'Send Request

        RequestObj.Send
        'cleanup

        Set RequestObj = Nothing
End Sub

2) Login Plesk

3) Klik op button "Scheduled Tasks"

4) Klik op gebruiker

5) Vul in path to executable in C:\Windows\system32\cscript.exe

6) Vul in bij Arguments het volledige pad naar het VBS script: C:\Inetpub\vhosts\uwFoxxldomeinnaam.nl\httpdocs\tasks\scheduled.vbs

7) Vink de gewenste tijden aan of behoud de standaard instelling elke dag om 0:00 uur.


Meer onderwerpen binnen "Webhosting"

Niet gevonden wat u zocht? Maak een ticket aan via mijn.foxxl.nl of mail ons op support@foxxl.nl.